مقایسه کن

کالاها با ویژگی حرفه ای


هدفون بیرداینامیک DT 880 Edition 32 Ohm

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۷,۲۲۵,۰۰۰ تومان

هدفون بیرداینامیک DT 990 PRO 250 Ohm

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۷,۲۲۵,۰۰۰ تومان

هدفون بیرداینامیک DT 770 PRO 250 Ohm

۷,۳۷۰,۰۰۰ تومان

۶,۶۳۳,۰۰۰ تومان

هدفون بیرداینامیک DT 240 PRO

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۳,۴۰۳,۰۰۰ تومان

هدفون بیرداینامیک DT 770 PRO 80 Ohm

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۷,۳۹۵,۰۰۰ تومان

هدفون بیرداینامیک DT 880 Edition 250 Ohm

۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان

۷,۴۳۷,۵۰۰ تومان