مقایسه کن

کالاها با ویژگی حرفه ای


هدفون بیرداینامیک DT 990 Edition 32 Ohm

۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان

۶,۴۱۲,۵۰۰ تومان

هدفون بیرداینامیک DT 990 PRO 250 Ohm

۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان

هدفون بیرداینامیک DT 240 PRO

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۶۵۶,۰۰۰ تومان

هدفون بیرداینامیک DT 770 PRO 80 Ohm

۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۵,۵۱۰,۰۰۰ تومان

هدفون بیرداینامیک DT 880 Edition 250 Ohm

۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۶,۵۵۵,۰۰۰ تومان