مقایسه کن

کالاهای اطراف گوش


هدست گیمینگ ریزر Kaira for Xbox

۳,۱۴۹,۰۰۰ تومان

هدفون فیلیپس TAH2005

۷۹۹,۰۰۰ تومان

هدست گیمینگ بلوتوث ریزر Kraken BT

۳,۴۹۹,۰۰۰ تومان

۳,۲۸۹,۰۶۰ تومان

هدست گیمینگ ریزر Kraken V3 X

۲,۳۴۹,۰۰۰ تومان

هدفون بیرداینامیک DT 990 Edition 32 Ohm

۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان

۶,۴۱۲,۵۰۰ تومان

هدفون بیرداینامیک DT 990 PRO 250 Ohm

۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان

هدفون بیرداینامیک DT 240 PRO

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۶۵۶,۰۰۰ تومان

هدفون بیرداینامیک DT 770 PRO 80 Ohm

۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۵,۵۱۰,۰۰۰ تومان

هدفون بیرداینامیک DT 880 Edition 250 Ohm

۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۶,۵۵۵,۰۰۰ تومان

هدفون فیلیپس SHP2500

۴۴۹,۰۰۰ تومان

هدفون فیلیپس SHP2000

۵۴۹,۰۰۰ تومان