مقایسه کن
 
افزودن
اضافه کن
افزودن
اضافه کن
افزودن
اضافه کن
قیمت ناموجود   
حالت    
ویژگی    
نوع کابل   
طول کابل   
نوع فیش   
نوع تبدیلمبدل جک 3.5 میلی متری به جک 6.3 میلی متری   
طول کابل   
ویژگی   
وزن   
گارانتیسی سال گارانتی تعویض طلایی