مقایسه کن
 
افزودن
اضافه کن
افزودن
اضافه کن
افزودن
اضافه کن
قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان   
حالت    
ویژگی    
نوع کابل   
طول کابل   
نوع فیش   
نوع تبدیلمبدل 2 به 1 RCA   
طول کابل20 سانتی متر   
ویژیگی   
وزن   
گارانتیسی سال گارانتی تعویض طلایی