مقایسه کن
 
افزودن
اضافه کن
افزودن
اضافه کن
افزودن
اضافه کن
قیمت ناموجود   
حالت    
ویژگی    
نوع کابل   
طول کابل   
نوع فیش   
نوع تبدیلمبدل جک RCA به 6.3 میلی متری   
طول کابل   
ویژگیجک با روکش طلای 24 عیار   
وزن   
گارانتیسی سال گارانتی تعویض طلایی