مقایسه کن
 
افزودن
اضافه کن
افزودن
اضافه کن
افزودن
اضافه کن
قیمت ۶۷,۵۰۰ تومان   
حالت    
ویژگی    
نوع کابلشارژ و انتقال اطلاعات   
طول کابل1.2 متر   
نوع فیشUSB 2.0 به Micro USB   
نوع تبدیل   
طول کابل   
ویژگی   
وزن   
گارانتییک سال گارانتی واسل