مقایسه کن
 
افزودن
اضافه کن
افزودن
اضافه کن
افزودن
اضافه کن
قیمت ۱۵۹,۰۰۰ تومان   
حالت    
ویژگی    
نوع کابلشارژ و انتقال اطلاعات   
طول کابل90 سانتی متر   
نوع فیشTYPE-C به USB   
نوع تبدیل   
طول کابل   
ویژگی   
وزن   
گارانتی