مقایسه کن
 
افزودن
اضافه کن
افزودن
اضافه کن
افزودن
اضافه کن
قیمت ۱۹۹,۰۰۰ تومان   
حالت    
ویژگی    
نوع کابل   
طول کابل120 سانتی متر   
نوع فیشتایپ سی   
نوع تبدیلتایپ سی به تایپ سی   
طول کابل   
ویژگی   
وزن   
گارانتی